Schedule

เวลา / timeรายการ
00:01-02:00ทัพพีรู้รสแกง
02:00-03:00ธรรมะตีสอง
03:00-04:00สวดมนต์เมตตาใหญ่
04:00-05:00เดินจงกรม แผ่เมตตา
05:00-07:00ฟังธรรมพระอาจาย์
07:00-10:00ทัพพีรู้รสแกง
10:00-11:00เมตตาธรรม นำพิจารณาธรรมด้วยเสียงเพลง
11:00-12:00ทัพพีรู้รสแกง
12:00-13:15ธรรมะเที่ยงวัน
13:15-14:15ทัพพีรู้รสแกง
14:15-15:15เดินจงกรม แผ่เมตตา
15:15-16:00ทัพพีรู้รสแกง Special
16:00-17:00คีตะธรรมโอสถ
17:00-18:00ธรรมคีตะ / รู้ ตื่น เบิกบาน (ถึงธรรม)​
18:00-19:00สวดมนต์ทำวัตรเย็น
19:00-20:00ฝึกสติปัฏฐานสี่
20:00-21:00ฟังธรรมพระอาจารย์
21:00-23:00ทัพพีรู้รสแกง
23:00-00:00ธรรมคีตะ / รู้ ตื่น เบิกบาน (ถึงธรรม)​