FAQ

การแก้ไขปัญหาในการรับชมเบื้องต้น

อยากรับชมต้องทำอย่างไร

การรับชมออนไลน์ขอสงวนไว้ให้กับท่านที่เคยปฏิบัติธรรมกับทางสำนักมาก่อนโดยสามารถสมัครได้ที่คอสที่ไปปฏิบัติธรรมนั้นๆ แล้วท่านจะได้ user pass สำหรับเข้ารับชมมารับชม โดยสามารถดูข้อมูลและตารางคอร์สปฏิบัติธรรมของทางสำนักได้ที่ www.bunyanupab.com

 

ถ้าเข้าเว็ปไซต์ไม่ได้

ลองตรวจสอบปัญหาต่างๆดังนี้
-   พิมพ์ชื่อเว็ปไซต์ถูกต้อง www.bplive95.com
-   ใช้ internet browser ที่มีประสิทธิภาพเช่น Chrome
-   ขึ้นเครื่องหมายสีแดง ให้ตรวจสอบวันเวลาของมือถือหรือคอมพิวเตอร์ว่าเป็นปัจจุบันรึไม่
-   ลองตรวจสอบว่า Internet มีปัญหารึไม่โดยเข้าเว็ปไซต์อื่นๆ และทดสอบใช้ internet จากแหล่งอื่นๆ อย่าง Wifi ที่บ้านหรือที่ทำงาน

 

ปัญหาในการล็อกอิน

ปัญหาที่พบเห็นบ่อยๆคือ

-  ทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสจะไม่มีเว้นวรรคนะครับ

-  user: และ pass: ไม่ต้องใส่มาด้วยนะครับให้นำแค่ข้อความข้างหลังมาใส่ เช่น user: b1234 ก็นำแค่ b1234 มาใส่ครับ

-  ตัวอักษรเล็กใหญ่ของ password หรือว่ารหัสต้องตัวเล็กใหญ่ถูกต้องตามที่ท่านได้ตั้งมา ถ้าเป็นผู้ใช้ที่สำนักมอบให้จะเป็นตัวเล็กหมดครับ

-  ชื่อที่ทางสำนักวิปัสนามอบให้จะไม่มีอักษร o (โอ) จะเป็นตัวเลข 0 (ศูนย์)

-  แนะนำให้จดจำรหัสการใช้งานไว้ ถ้าโปรแกรมถาม

 

มีปัญหาในการรับชม

ปัญหาชมไม่ได้มีมีหน้าต่างสำหรับรับชมหรือตัวเล่นขึ้นเลย
-   ใช้ internet browser ที่มีประสิทธิภาพเช่น Chrome, Firefox สำหรับ android และ PC หรือ Safari สำหรับ ios ถ้าใช้อยู่แล้วให้ลอง clear cache หรือลบทิ้งลงใหม่
-   ตรวจสอบว่า internet มีประสิทธิภาพ และความเร็วที่เพียงพอ
-   ถ้าขึ้น Unable to play media Media format not supported แสดงว่ายังไม่มีสัญญาณถ่ายทอด ให้ทดลองเข้าใหม่อีกครั้งในเวลาต่อไป

ปัญหาภาพค้าง กระตุก จอดำ มีแต่เสียง
-   ความเร็วอินเตอร์เนทอาจไม่พอซึ่งถ้ารับชมแบบ SD ควรมีความเร็วเนทขั้นต่ำ 512 Kbps  ถ้ารับชมแบบ HD ควรมีความเร็วเนทขั้นต่ำ 2 Mbps
-   ถ้ารับชมจากต่างประเทศ ด้วยตัวเซิฟเวอร์หลักอยู่ในประเทศไทยทำให้การรับชมจากต่างประเทศอาจมีปัญหาถ้าไม่สามารถรับชมได้แนะนำให้รับชมผ่านช่องทาง Facebook ครับ
-   หรือบางครั้งเกิดจากปัญหาจากทางเครื่องถ่ายทอดเอง ให้ท่านๆช่วยแผ่เมตตาให้การถ่ายทอดราบลื่นไม่มีอุปสรรคปัญหาด้วยครับ ^_^

 

วีดีโอสอนการแก้ปัญหาในการรับชม และเทคนิกในการรับชม สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ